SERVICEPAKET

BEGRAVNINGSPAKET: KREMERING

  • baskista (vit eller grå)
  • basurna
  • två transporter max 60km
  • kistläggning och svepning
  • expeditionsarvode

PRIS 740 €

BEGRAVNINGSPAKET: KISTBEGRAVNING

  • baskista (vit eller grå)
  • en transport ej tidsbunden max 60km
  • kistläggning och svepning
  • expeditionsarvode

PRIS 590 €

Ta kontakt